Vải ren HFL226 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL226 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL226 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL226 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL226 - Dệt may Hằng Phát
Vải ren HFL226 - Dệt may Hằng Phát
Chi tiết sản phẩm

Vải ren HFL226

Mô tả
Size : 150cm Content: Nylon,cotton