Vải ren HFL256 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL256 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL256 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL256 - Dệt may Hằng Phát

Vải ren HFL256 - Dệt may Hằng Phát
Vải ren HFL256 - Dệt may Hằng Phát
Chi tiết sản phẩm

Vải ren HFL256

Mô tả
Size : 150cm Content: Nylon,cotton