Viền thun HFV48 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV48 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV48 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV48 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV48 - Dệt may Hằng Phát
Viền thun HFV48 - Dệt may Hằng Phát
Chi tiết sản phẩm

Viền thun HFV48

Mô tả
Size: 1.8cm Content: Nylon, Spandex