Viền thun HFV56 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV56 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV56 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV56 - Dệt may Hằng Phát

Viền thun HFV56 - Dệt may Hằng Phát
Viền thun HFV56 - Dệt may Hằng Phát
Chi tiết sản phẩm

Viền thun HFV56

Mô tả
Size: 3cm Content: Nylon, Spandex