Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào? - Dệt may Hằng Phát

Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào? - Dệt may Hằng Phát

Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào? - Dệt may Hằng Phát

Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào? - Dệt may Hằng Phát

Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào? - Dệt may Hằng Phát
Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào? - Dệt may Hằng Phát

Vải ren thường nhuộm theo Labdip, vậy Labdip như thế nào?

14-10-2017
Labdip của Dệt May Hằng Phát

Labdip vải ren là mẫu nhuộm nhỏ với kích thước từ 10-15 cm được nhuộm theo yêu cầu mẫu của người mua hàng cung cấp.

      

Khách hàng thông thường cung cấp một hay nhiều mẫu màu cho đơn hàng. Những mẫu màu đó có thể là mẫu vải nhỏ hay pantone màu. Xưởng nhuộm sẽ thực hiện làm mẫu Labdip theo mẫu gốc của đơn hàng và gửi cho khách hàng xác nhận trước khi nhuộm theo số lượng lớn theo kế hoạch của đơn hàng.

Labdip để đạt được giống mẫu của khách hàng phải qua nhiều lần điều chỉnh công thức nhuộm đến khi hoàn toàn giống với mẫu khách hàng yêu cầu về ánh màu, độ đậm nhạt, độ tươi sáng. Mẫu màu Labdip vải ren được dán trên bảng giấy có ghi đầy đủ thông tin mã hàng, mã màu theo thứ tự A,B,C.D. Mẫu Labdip sẽ được gửi cho khách hàng kiểm tra, đánh giá so màu với mẫu gốc bằng mắt trong điều kiện ánh sáng đèn Neon (theo tiêu chuẩn D65) để xác nhận bảng màu. Đôi khi khách hàng chưa chấp nhận mẫu Labdip lần thứ nhất thì phải thông báo tỉ lệ phần trăm màu cần hiệu chỉnh để làm Labdip lần thứ hai hoặc đến khi đạt yêu cầu mà khách hàng mong muốn.

             

Việc làm mẫu Labdip vải ren sẽ được thực hiện trong vòng 7-10 ngày tùy thuộc vào số lượng mẫu. Mẫu Labdip vải ren cơ bản chỉ là xác nhận theo màu sắc yêu cầu và nó chưa thể hiện hết chất lượng như: độ co rút, độ mềm mượt và kích thước... Khi khách hàng đã xác nhận mẫu Labdip thì đơn hàng sẽ tiến hành nhuộm theo mẫu Labdip đã chọn A,B,C,D. Khi đơn hàng đã sản xuất xong thì tiến hành gửi mẫu vải ren đầu cuộn của lô hàng sản xuất cho khách hàng duyệt chất lượng trước khi cắt hàng và xác nhận thời gian giao hàng.

Công ty TNHH Dệt May Hằng Phát


Danh mục sản phẩm

Dịch Vụ

Tin tức